Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. 2021 : [58] Collection home page

Logo

У зборніку змешчаны навуковыя артыкулы па выніках работы V міжнароднай навуковай канферэнцыі “Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў”. Прадстаўлены вынікі антрапалагічных і археалагічных даследаванняў Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый. Прыведзены новыя даныя аб гістарычных лёсах, матэрыяльнай і духоўнай спадчыне рэгіёна Паўночнай Беларусі ў шырокім храналагічным кантэксце (ад першабытных часоў да сучаснасці).

Разлічаны на прафесійных гісторыкаў, археолагаў, этнолагаў, антраполагаў, мастацтвазнаўцаў, студэнтаў гістарычных спецыяльнасцей ВНУ, краязнаўцаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.

Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. арт. V міжнар. навук. канф., Полацк, 15–16 крас. 2021 г. / Полац. дзярж. ун-т ; пад агульн. рэд. А.І. Корсак (адк. рэд.), В.У. Чараўко, У.Я. Аўсейчыка. – Наваполацк : Полац. дзярж. ун-т, 2021. – 272 с. ISBN 978-985-531-737-2.

Рэдакцыйная калегія:

А. І. Корсак, канд. гіст. навук, дац. (адк. рэд.), заг. каф. гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта;

В. У. Чараўко, канд. гіст. навук, дац. каф. гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта;

У. Я. Аўсейчык, канд. гіст. навук, дац., дац. каф. гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 58
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Нетипичные височные кольца из курганов Полоцкой землиВойтехович, А. В.; Voitekhovich, A.
2021Гісторыя фарміравання насельніцтва Беларускага Падзвіння ў старажытнасці і Сярэднявеччы (у святле даных археалогіі, антрапалогіі і генетыкі)Емяльянчык, В. А.; Yemialyanchyk, V.
2021Железнодорожные пломбы начала ХХ в. из собрания Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедникаКалбеко, Л. Г.; Kalbeka, L.
2021Кресты-граффити на фасаде Полоцкой Спасо-Преображенской церквиКалечиц, И. Л.; KALECHITS, I.
2021Изображение княжеского знака (трезубца) на подвеске из Полоцка: к вопросу о лично-родовом знаке Изяслава ВладимировичаКежа, Ю. Н.; Kezha, Y.
2021Новые находки поясной гарнитуры с территории ПодвиньяКенько, П. М.; Kenko, P.
2021Кілішак з Дрысы (Верхнядзвінска) як сведчанне адной з рыс паўсядзённасці ў XVI ст.Клімаў, М. В.; Klimau, M.
2021Опыт стабилизации и консервации боевого топора, найденного при охранных исследованиях ПолоцкаКостюкевич, А. В.; Магалинский, И. В.; Kostsiukevich, A.; Mahalinski, I.
2021Рымска-каталіцкія нацельныя крыжы XVІІ–ХІХ стст. з Полацка (паводле археалагічных даследаванняў і выпадковых знаходак)Кунаш, А. А.; Kunash, А.
2021Папярэднія вынікі археалагічных даследаванняў на гарадзішчы Цясты (Марыліна Гара) у 2019 годзеКурловіч, П. С.; Kurlovich, P.
2021Металічная сякера як паказнік абменных сувязяў Падзвіння ў эпоху бронзыЛебедзь, В. А.; Lebedz, V.
2021Начальный этап новых исследований Верхнего замка Полоцка (2018–2020 гг.)Левко, О. Н.; Магалинский, И. В.; Кенько, П. М.; Коц, А. Л.; Черевко, В. В.; Соловьёв, А. А.; Калбеко, Л. Г.; Levko, O.; Mahalinski, I.; Kenko, P.; Kots, A.; Charauko, V.; Solovyev, A.; Kalbeka, L.
2021К вопросу о рыбном питании в полоцком фольварке Спас (по материалам раскопок Спасо-Преображенской церкви)Ляшкевич, Э. А.; Коц, А. Л.; Lyashkevich, E.; Kots, A.
2021Вырабы з каляровых металаў Х–ХІ стст. з тэрыторыі гандлёва-рамесніцкага паселішча Бірулі (суадносіны тыпалагічных і металургічных груп)Магалінскі, І. У.; Кенько, П. М.; Mahalinski, I.; Kenko, P.
2021Туристско-рекреационный парк «Августовский канал» как объект коммеморативных практикПивоварчик, С. А.; Pivavarchyk, S.
2021Музеефикация сакральных памятников архитектурной археологии в БеларусиПочобут, Н. А.; PACZOBUT, N.
2021Масковичи – первое поселение христиан латинского обряда на территории Беларуси?Сердюк, Б. В.; Serduk, B.
2021Итоги археологического изучения внутреннего двора Полоцкого иезуитского коллегиума в 2018 г.Соловьёв, А. А.; Solovyev, A.
2021Снаряжение всадника и коня эпохи ВКЛ с территории городища Старый Шклов (по материалам исследований 2008–2012 гг.)Терентьев, И. В.; Tsiarentsyeu, I.
2021Характарыстыка пахаванняў Ранняга Новага часу ўнутры Дабравешчанскай царквы ў ВіцебскуЧараўко, В. У.; Бубенька, Т. С.; Charauko, V.; Bubenka, T.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 58