Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/38027
Title: Археалагічныя даследаванні на могільніку каля вескі Васькавічы Глыбоцкага раёна
Authors: Чараўко, В. У.
Charauko, V.
Other Titles: Archaeological Investigations at the Burial Ground Near the Village of Vaskovichi, Glubokoe Region
Issue Date: 2023
Publisher: Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой
Citation: Чараўко, В. У. Археалагічныя даследаванні на могільніку каля вескі Васькавічы Глыбоцкага раёна / В. У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А, Гуманитарные науки. - 2023. - № 1 (66). - С. 14-20. - DOI: 10.52928/2070-1608-2023-66-1-14-20.
Abstract: Артыкул прысвечаны апісанню археалагічных даследаванняў на грунтовым могільніку каля былой вёскі Васькавічы Глыбоцкага раёна. На могільніку меліся каменная канструкцыя ў выглядзе абкладкі і два каменных крыжа. Было даследавана два мужчынскіх пахаванні. Касцякі арыенціраваны галавой на захад з адхіленнямі да поўначы. У запаўненні магільных ям знаходзіліся рэшткі трун з дошак, змацаваных цвікамі. Пахавальны інвентар прысутнічаў у абодвух пахаваннях і прадстаўлен гузікамі, нацельным крыжыкам і медальёнам. Памінальны інвентар прадстаўлены фрагментамі керамічнага посуду. Інвентар дазваляе датаваць пахаванні ХІX – пачаткам ХХ ст.
metadata.local.description.annotation: The paper is devoted to the description of archaeological research at the soil cemetery near the former village of Vaskovichi, Glubokoe region. The burial ground had a stone structure in the form of a lining and two stone crosses. Two male burials were examined. The skeletons are oriented with their heads to the west with deviations to the north. In the filling of the grave pits were the remains of coffins made of boards fastened with nails. The grave goods were present in both burials and were represented by buttons, a pectoral cross and a medallion. The funeral inventory is represented by fragments of ceramic dishes. The inventory allows dating the burials of the 19th – early 20th centuries.
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/38027
metadata.dc.rights: open access
metadata.dc.identifier.doi: 10.52928/2070-1608-2023-66-1-14-20
Appears in Collections:2023, № 1 (66)

Files in This Item:
File SizeFormat 
14-20.pdf980.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.