Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/42889
Title: Аб новых знаходках сякерападобных падвесак на тэрыторыі Беларусі
Authors: Лучшава, У. А.
Luchsheva, U.
Other Titles: New Finds of Axe-Shaped Pendants on the Territory of Belarus
Issue Date: 2024
Publisher: Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой
Citation: Лучшава, У. А. Аб новых знаходках сякерападобных падвесак на тэрыторыі Беларусі / У. А. Лучшава // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А, Гуманитарные науки. - 2024. - № 1(69). - С. 18-23. – DOI 10.52928/2070-1608-2024-69-1-18-23.
Abstract: Праца прысвечана сякерападобным падвескам з тэрыторыі Беларусі, якія былі знойдзены за апошнія гады. Разгледжаны пытанні інтэрпрэтацыі дадзеных упрыгожанняў, іх датыроўка і картаграфія. Падвескі з тэрыторыі Прыпяцкага Палесся з’яўляюцца сведчаннем суіснавання гоцкага насельніцтва і насельніцтва ўсходнееўрапейскай лясной зоны на працягу большай часткі гунскага часу, а “сякеркі” з тэрыторыі Панямоння – аб паступовым перамяшчэнні часткі гоцкага насельніцтва ў бок сучаснай Літвы. Прадстаўленыя высновы могуць быць выкарыстаны для далейшага вывучэння кантактаў усходнееўрапейскай лясной зоны і гоцкага насельніцтва ў гэты перыяд.
metadata.local.description.annotation: The article is devoted to axe-shaped pendants from the territory of Belarus, which have been found in recent years. The issues of interpretation of these ornaments, their dating and cartography are considered. The pendants from the territory of the Pripyat Polesie are evidence of the coexistence of the Gothic population and the population of the Eastern European forest zone for most of the Hunnic time, and the "hatchet" from the territory of the Ponmont region indicates the gradual movement of part of the Gothic population towards modern Lithuania. These findings can be used to further study the problems of contacts between the Eastern European forest zone and the Gothic population during this period.
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/42889
metadata.dc.identifier.doi: 10.52928/2070-1608-2024-69-1-18-23
Appears in Collections:2024, № 1 (69)

Files in This Item:
File SizeFormat 
18-23.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.