Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/5114
Title: Матэрыялы для самастойнай падрыхтоўкі па дысцыпліне «Археалогія» для студэнтаў дзённага і завочнага (дыстанцыйнага) аддзяленняў
Authors: Дук, Дзяніс Уладзіміравіч
Чараўко, Віктар Уладзіміравіч
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
археалогія
гісторыя археалогіі
метады археалагічнай навукі
методыка археалагічнага даследавання
археология
история археологии
методы археологии
методика археологического исследования
Issue Date: 11-Sep-2014
Abstract: Матэрыялы для самападрыхтоўкі для студэнтаў дзённага і завочнага аддзяленняў па дысцыпліне "Археалогія" ўтрымліваюць планы тэм, заданні на засваенне спецыяльнай тэрміналогіі, персаналій, геаграфічных назваў, храналогіі, пытанні для самакантролю, творчыя заданні, спісы рэкамендаванай літаратуры. Матэрыялы прызначаны для арганізацыі самастойнай вучэбнай дзейнасци.
Description: Материалы для самоподготовки для студентов дневного и заочного отделений по дисциплине "Археология" содержат планы тем, задания на усвоение специальной терминологии, персоналий, географических названий, хронологии, вопросов для самоконтроля, творческие задания, списки рекомендованной литературы. Материалы предназначены для организации самостоятельной учебной деятельности
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/5114
Appears in Collections:Археалогія (1-21 03 01) з 1к1с
Археалогія (1-21 03 01) 1к1с
Археалогія (1-21 03 01) з 2к3с
История и археология Полоцка и Полоцкой земли в IX-XVIII вв.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.