Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/583
Title: Пахавальныя помнiкi Беларускага Падзвiння XIV - XVIII стагоддзяу. Вызначэнне, структура i класiфiкацыя
Authors: Чараўко, В. У.
Issue Date: 2012
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки.- Новополоцк, 2012. - № 1. - С. 24-27.
Abstract: Разгледжаны тэарэтычныя падыходы да вызначэння паняцця пахавальнага помніка як катэгорыі археалагічнай навукі. Разгледжаны пытанні структуры пахавальнага помніка ў дачыненні да Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стагоддзяў. Пад пахавальнымі помнікамі XIV – XVIII стагоддзяў разумеюцца як асобныя пахаванні і пахавальныя комплексы, так і могілкі, што адносяцца да перыяду XIV – XVIII стагоддзяў. Вылучэнне групы пахавальных помнікаў са знешнімі прыкметамі пахаванняў XIV – XVIII стагоддзяў дазволіла пашырыць кола даследуемых аб’ектаў і прасачыць асаблівасці іх тэрытарыяльнага размяшчэння. Дана класіфікацыя пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стагоддзяў у залежнасці ад намагільнага збудавання, наяўнасці культавай пабудовы ў структуры (метаструктуры) пахавальнага помніка, асаблівасцяў пахавальнага інвентару.
Keywords: Охрана памятников природы, истории и культуры
погребальные памятники
погребальный инвентарь
классификации
погребения
погребальные сооружения
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/583
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2012, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24-27.pdf208.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.