Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/618
Title: Археалогія
Authors: Дук, Д. У.
Issue Date: 2009
Citation: Дук, Д.У. Археалогія : вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1-21 03 01"Гісторыя" / Дзяніс Уладзіміравіч Дук ; М-ва адукацыi РБ, Полацкi дзярж. ун-т. - Наваполацк : ПДУ, 2009. - 156 с. - ISBN 978-985-418-818-8
Abstract: Змяшчае лекцыйны матэрыял па дысцыплiне, кантрольныя пытаннi i заданнi да семiнарскiх заняткау, тэмы рэфератау для самастойнай работы. Складзены у адпаведнасцi з базавай праграмай дысцiплiны «Археалогiя» i спалучае уласны досвед беларускiх археолагау i сусветную практыку у справе археалагiчнага вывучэння старажытнага грамадства. Прызначны для студэнтау спецыяльнасцi «Гiсторыя».
Keywords: Археология Беларуси
Археология Полоцка
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/618
Appears in Collections:История и археология Полоцка и Полоцкой земли в IX-XVIII вв.
Археалогія (1-21 03 01) з 1к1с
Археалогія (1-21 03 01) 1к1с
Археалогія (1-21 03 01) з 2к3с

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
duk_978-985-418-818-8.pdf10.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.