Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/877
Title: Гiсторыя археалагiчнага вывучэння полацкiх пасадау
Authors: Дук, Д. У.
Keywords: Археология Полоцка
История Полоцка
Полоцк
археологические исследования
Issue Date: Jul-2009
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Дук, Д. У. Гiсторыя археалагiчнага вывучэння полацкiх пасадау // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки. - 2009. - № 7. - С. 2-12. - Библиогр.: с. 10-12 (58 назв.)
Abstract: У выніку археалагічных даследаванняў Полацка назапашана багатая крынічная база па рэканструкцыі гісторыі станаўлення самага старажытнага горада Беларусі. Асноўная горадаўтвараючая адзінка сярэдневяковага горада – пасад. Па гэтай прычыне вывучэнне гісторыі станаўлення пасадскай структуры Полацка сѐння з’яўляецца актуальнай задачай. Абагульненне накопленых археолагамі даных дазваляе скласці комплексную карціну развіцця і фарміравання пасадскай структуры Полацка (забудова і планаванне горада, развіццѐ гарадскіх рамѐстваў, дынаміка распаўсюджвання культурнага пласта і інтэнсіўнасці жыцця, вызначэнне сацыяльнага статуса насельніцтва асобных тэрыторый, розныя аспекты сацыяльна-эканамічнага развіцця горада). Дыспрапорцыя ў ступені археалагічнага вывучэння левабярэжных і правабярэжных пасадаў часткова кампенсуецца данымі пісьмовых крыніц. Тым не менш папаўненне крынічнай базы па развіццю левабярэжных пасадаў Полацка з’яўляецца прыярытэтнай задачай полацкай археалогіі.
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/877
Appears in Collections:История и археология Полоцка и Полоцкой земли в IX-XVIII вв.
4. Статьи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дук_2009-7.pdf358.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.