Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/20824
Title: Рецензии: Васючэнка, П.В. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і сімвалізм / П.В. Васючэнка; навук. рэд. В.П. Жураўлёў. – 2-е выд., перапрац.і дап. – Мінск : МДЛУ, 2016. – 200 с.
Authors: Лысова, Н. Б.
Issue Date: 2017
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2017. - № 10. – C. 141-143.
Abstract: Пасля выхаду першай рэдакцыі манаграфіі П.В. Васючэнкі «Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і сімвалізм» прайшло каля дзесяці гадоў. Аўтар манаграфіі пераасэнсоўваў традыцыі нацыянальнага пісьменства. Абапіраючыся на аналітычны перагляд паэтыкі твораў класікаў беларускай літаратуры Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Максіма Гарэцкага, Алеся Гаруна, ён сцвярджаў: «Вытокі нацыянальнай традыцыі знаходзяцца і ў перапляценні з нерэалістычнымі або пострамантычнымі літа-ратурнымі праявамі» [1, с. 113].
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Рецензия
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/20824
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2017, № 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141-143.pdf218.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.