Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/2350
Title: Асноуныя прынцыпы адлюстравання Першай сусветнай вайны у заходнееурапейскай i амерыканскай лiтаратурах
Authors: Траццяк, З. І.
Issue Date: 2009
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. - 2009 - № 7 - С. 164-168.
Abstract: Артыкул прысвечаны разгляду асноўных прынцыпаў адлюстравання вайны 1914 – 1918 гадоў у заходнееўрапейскай і амерыканскай літаратурных традыцыях. Аўтар спрабуе выявіць агульнае і адметнае ў творчасці пісьменнікаў двух найбольш знакамітых плыняў: «акопнай літаратуры» і літаратуры «згубленага пакалення». Увага надаецца такім агульным прынцыпам паказу першай сусветнай вайны, як аўтабіяграфізм, натуралізм, псіхалагізм, іронія і г.д. Разглядаюцца новы падыход да адлюстравання прасторы ў літаратурна-мастацкіх творах аб вайне, матыў «роўнасці бакоў», адзначаюцца своеасаблівыя адносіны празаікаў да смерці як неад’емнага кампанента ваеннай рэчаіснасці. Падчас параўнання «акопнай літаратуры» і літаратуры «згубленага пакалення» высветліліся наступныя іх адрозненні: у кнігах «згубленых» вайна разглядаецца як жудаснае выпрабаванне, наступствы якога немагчыма пераадолець і ў мірным жыцці, асаблівыя адносіны да кахання і сяброўства былых франтавікоў, новы кодэкс паводзін салдата, які прыйшоў з вайны і г.д.
Keywords: Литературоведение
анализ произведений
военная проза
потерянное поколение
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/2350
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2009, №7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
164-168.pdf242.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.