Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/24508
Title: Эматыўнасць як спосаб узаемадзеяння канцэптасферы колеру і канцэптасферы эмоцый у мастацкім тэксце
Authors: Лясовіч, С. М.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
Эмацыянальная канцэптасфера
Колеравая канцэптасфера
Колераабазначэнне
Issue Date: Jul-2008
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2008. - № 7 – C. 197-201
Series/Report no.: Серия A, Гуманитарные науки;2008. - № 7
Abstract: Прапануецца аналіз узаемадзеяння колеравай і эмацыянальнай лексікі ў мове мастацкага тэксту (на матэрыяле творчасці У. Караткевіча). Выяўляюцца спосабы ўзаемадачыненняў эмацыянальнай і колеравай канцэптасферы ў творах пісьменніка і ўдзел у гэтых працэсах катэгорыі эматыўнасці. Разглядаецца месца колеравага кампанента ў складзе эмацыянальных канцэптаў і роля эмацыянальнага ў структуры колеравых. Прадстаўлены тыпы найбольш прадуктыўных дыстрыбуцый з колераабазначэннямі і эмацыянальнымі рэпрэзентантамі. Паказана, што колераабазначэнні маюць розную псіхаментальную накіраванасць паводле сваіх функцый. Яны не толькі забяспечваюць працэс пазнання навакольнага свету, яго дыферэнцыяцыі і дэталізацыі, служаць эстэтызацыі рэчаіснасці, але выступаюць і крыніцай станоўчых або адмоўных эмоцый, удакладняюць эмацыянальную сферу чалавека, а эматыўны кампанент выступае адным са сродкаў канцэптуалізацыі колеру.
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/24508
ISSN: 2070-1608
Appears in Collections:2008, № 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЛЯСОВІЧ_2008-7.pdf326.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.