Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/26065
Title: Развіццё каменных надмагілляў Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст.
Authors: Чараўко, В. У.
Other Titles: Развитие каменных надгробий Белорусского Подвинья ХIV–ХVIII вв.
Issue Date: 2021
Publisher: Минск : Право и экономика
Citation: Чараўко, В. У. Развіццё каменных надмагілляў Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. / В. У. Чараўко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. Вып. 2 / гал. рэд. А. І. Лакотка. — Мінск : Права і эканоміка, 2021. — С. 744–746
Abstract: У артыкуле разгледжана пытанне развіцця каменных надмагілляў, якія маркіруюць сельскія пахаванні 14-18 стст. на Беларускім Падзвінні. На матэрыялах археалогіі прасочана развіццё формы надмагілляў. Для 14-16 стст. характэрны разнастайныя надмагіллі ў выглядзе як суцэльных вымастак, так і абкладак магілы па перыметры. Не пазней за 16 ст. з'явіліся каменныя надмагільныя крыжы. У 17-18 стст. вымасткі зніклі, саступіўшы месца абкладкам з параўнальна невялікіх камянёў. = В статье рассмотрен вопрос развития каменных надгробий, обозначающих погребения 14-18 вв. на территории Белорусского Подвинья. На материалах археологии прослежено развитие формы надгробий. Для 14-16 вв. характерны разнообразные надгробия в виде как сплошных вымосток, так и обкладок могилы по периметру. Не позднее 16 в. появились каменные намогильные кресты. В 17-18 вв. вымостки исчезли, уступив место обкладкам из сравнительно небольших камней
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
археалогія
Беларускае Падзвінне
сельскія могільнікі
пахавальны абрад
каменныя надмагіллі
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
археология
Белорусское Подвинье
сельские могильники
погребальныя обряд
каменные надгробия
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/26065
Appears in Collections:Публикации в изданиях Республики БеларусьItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.