Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/868
Title: Гiсторыя вывучэння вырабау з каляровых металау з тэрыторыi Полацка
Authors: Магалінскі, І. У.
Issue Date: 2011
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал.- Новополоцк, 2011. - № 1. - С. 18-28.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца асноўныя этапы гісторыі вывучэння вырабаў з каляровых металаў з тэрыторыі Полацка. Дадзенае даследаванне абазначыла перспектывы і асноўныя накірункі ў вывучэнні ювелірнага рамяства Полацка XVI – XVIII стагоддзяў. Важнае значэнне для аналізу тэхнікі, тэхналогіі і арганізацыі ювелірнага рамяства маюць працы даследчыкаў, якія займаліся вывучэннем розных помнікаў, размешчаных на беларускіх землях. Аўтар прыходзіць да высновы, што большая частка публікацый, прысвечаных прадукцыі полацкіх ювеліраў, носіць апісальны характар і адносіцца да сістэматызатарска- тыпалагічнага ці мастацтвазнаўчага накірунку. Між тым вопыт выкарыстання натуральна-навуковай метадалогіі для вывучэння прадукцыі мясцовага златарства дазваляе з упэўненасцю казаць пра вялікія перспектывы тэхналагічнага падыходу ў пытанні вывучэння вырабаў з каляровых металаў з тэрыторыі Полацка.
Keywords: Теория и история археологии
ювелирные изделия
изделия из цветных металлов
ювелирное ремесло
ювелирное искусство
изучение изделий
историография
археологические исследования
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/868
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2011, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-28.pdf283.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.