Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/7905
Title: Арганізацыйныя ўмовы і метадалагічныя асаблівасці выкладання старабеларускай літаратуры для студэнтаў-гісторыкаў
Authors: Апанасовіч, Н. Г.
Issue Date: 2013
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Романо-германская филология в контексте науки и культуры : международный сборник научных статей / Полоцкий государственный ун-т ; редкол.: отв. ред. А.А. Гугнин [и др.]. – Новополоцк, 2013. - С. 244-247
Abstract: Праблемнае поле вывучэння літаратуры ўскладняецца сучасным крызісам духоўна-культурнай сферы чалавечай дзейнасці. Пост-культурная эпоха абвастрыла якасныя цывілізацыйныя пераўтварэнні, якія сталі вынікам непрадказальнага развіцця тэхнагеннай цывілізацыі і могуць прывезці да сутнасных псіхаментальных зменаў у самім чалавеку. Змены светапоглядна-культурнай базы існавання чалавека выразна выявіліся і ў сферы эстэтычнага. Разам з культурай у мінулае сыходзіць і кніга, увогуле парушаецца само ўспрыняцце друкаванага слова: якое «з галоўнага носьбіта інфармацыі, у тым ліку і духоўнай, пераўтвараецца паступова ў нейкі дапаможны сродак для больш ёмістых і канкгруэнтных сучаснаму чалавеку інфармацыйных структур – перш за ўсё электоронных аўдыявізуальных»
Keywords: Образование. Педагогика
Методология и методика преподавания
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/7905
Appears in Collections:Романо-германская филология в контексте гуманитарных наук. 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РГФ_2013_c244-248.pdf537.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.